Privacyverklaring

Poelman B.V., gevestigd aan Professor Asserweg 4 5144 NC Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die verzameld worden via de website www.poelman.shoes, via onze facebookpagina en via de diensten die Poelman B.V. verleent.

Laatst bijgewerkt op: 28 november 2018.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Locatiegegevens;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Browser- en apparaatgegevens
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Poelman B.V. verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij niet de intentie om gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar te verzamelen, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Poelman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden en voor de daarbij genoemde doeleinden:

Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst:
– Contact via telefoon of e-mail om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren;
– U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Het afleveren van goederen en diensten bij u.

Gerechtvaardigd commercieel belang van Poelman:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Uw toestemming:
– Het analyseren van uw gedrag op de website om hiermee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Het volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waardoor wij onze producten en diensten af kunnen stemmen op uw behoefte.

Wettelijke verplichting
– O.a. het verwerken van uw gegevens voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Poelman B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Poelman B.V.) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Poelman B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, bewaren wij tot maximaal twee jaar nadat u onze diensten voor het laatst heeft gebruikt of uw laatste vraag is beantwoord;
• Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming, verwerken wij totdat u uw toestemming intrekt;
• Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van een wettelijke plicht, verwerken wij zo lang als de betreffende wet vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Poelman B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan hosting providers, IT support en marketingprofessionals.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Poelman B.V., een beperking van de verwerking te verzoeken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot het uitoefenen van deze rechten kunt u sturen naar info@ps-poelman.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tot slot heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Poelman B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Poelman B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– SPF, een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen of spam bevatten, of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies beheren of verwijderen
U kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies in de toekomst te blokkeren, en u kunt cookies die al geplaatst zijn, verwijderen. Raadpleeg daarvoor uw browserinstructies. Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van dit policy worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en Contact
Indien u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft t.a.v. deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons contacteren via:

Contactgegevens:
www.poelman.shoes
Professor Asserweg 4
5144 NC Waalwijk
0031 (0)416-568 000
info@ps-poelman.com